MEDALLA AL MÈRIT CULTURAL 2010 DE LA GENERALITAT VALENCIANA OTORGAT A LA “ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA

2010: ANY HISTÒRIC PER A LA NOSTRA ASSOCIACIÓ

Hem deixat darrere l´any 2010. Any d´autèntica satisfacció per als CRONISTES VALECIANS, en el que vam viure un important esdeveniment per a la nostra Associaió, com va ser l´acort pres pel Consell de la Generalitat Valenciana, d´atorgar a la “ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA” la “Medalla al Mèrit Cultural 2010”, distinció que va ser feta pública pels distints mitjans de comunicación (prensa, ràdio i televisió). Esta medalla la va rebre el nostre PRESIDENT FRANCISCO MOMBLANCH, del President de la Generalitat, el Molt Honorable Sr. Francisco Camps, en l´acte solemne de lliurament de les distintes recompenses i honors a persones físiques i jurídiques, que va tindre lloc al Palau de la Gneralitat el 9 d´octubre passat. En l´acte el nostre PRESIDENT va estar acompanyat pel SECRETARI GENERAL JOSÉ RAMÓN SANCHIS, el VICESECRETARI JOSÉ ROYO, i també pel tresorer JOSÉ LLUIS DOMÉNECH i el VICESECRETARI SEGON, que va resultar electe en la posterior ASSEMBLEA GENERAL, que a continuación refirem, VICENTE VALLET.

Va ser un dia gran per a la nostra ASSOCIACIÓ i per als seus CRONISTES OFICIALS, perquè la recompensa pel “Mèrit Cultural” en concedir-la a la nostra ASSOCIACIÓ és extensiva als seus membres. Per això, rebeu tots la més cordial felicitació, i destaquem que hem estat a Espanya la primera ASSOCIACIÓ DE CRONISTES, els mèrits culturals de la qual són reconeguts institucionalment per un ens públic de la rellevància de la nostra Generalitat Valenciana.

Així mateix, el passat mes d´octubre, una altra important activitat de la nostra ASSOCIACIÓ, concentrada en la XXVIII ASSEMBLEA, va tindre lloc els diez 22, 23 i 24 del susdit mes, desenvolupada en ciutat de València el primer dia, Chelva el segon, i el tercer i darrer dia a la ciutat de Torrent.

De la susdita ASSEMBLEA hem de destacar, dins dels detalls, la magistral conferencia inaugural que va pronunciar el Dr. Manuel Lolas Cortés, amb el títol “En un valle en el rincón de España se veían levantadas banderas contra el Rey: Los moriscos valencianos y su resistencia al exilio en 1609”, conferenciant que va ser presentat per ELIA GONZÁLBEZ, CRONISTA DE MURO D´ALCOI. Abans de la seua interessant dissertació, la nostra ASSOCIACIÓ va dedicar un especial homenatge de gratitud cap a les institucions que va donar suport legal a les reunions i ASSEMBLEES DELS CRONISTES VALENCIANS en temps pretèrits, durant els quals no existia la possibilitat legal de constituir-se en ASSOCIACIÓ, com porteriorment es va efectar ja en la democracia, per acord pres en la XVI ASSEMBLEA (1986), ratificat en la XVII ASSEMBLEA (1988), sent PRESIDENT nostre volgut antecesor SANTIAGO BRU VIDAL.

Estes institucions van ser el Centre de Cultura Valenciana, hui Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, en la nostra ciutat de València. A Alacant va prestar el seu suport l´Institut d´Estudis Alacantins (IDEA), precedent de l´actual Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. I a Castelló va ser la ja histórica Societat Castellonenca de Cultura qui va atorgar la seua ajuda als CRONISTES VALENCIANS d´aquella provincia.

El degà de la referida Reial Acadèmia de Cultura, Excmo. Sr. Vicente Simó Santonja i la presidenta de la Castellonenca de Cultura Il-lma. Sra. Elena Sánchez, van acudir personalment, junt amb altres membres de les seues juntes de govern, al referit acte d´homenatge; i l´Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, per impossibilitat d´assistir el seu president, va acudir-hi una representació de la seua junta.

Totes les indicates institucions van rebre de la nostra ASSOCIACIÓ, i lluriades pel nostre PRESIDENT SR. MOMBLANCH, plaques de constancia i record de l´homenatge que tributem. Així mateix, es va fer lliurament d´altres plaques d´homenatge i gratitud a l´Acadèmia Valenciana de la Llengua que, per indisposició de la seua Presidenta, va arreplegar-ne un acadèmic, i a la Institució Alfons el Magnànim, que va rebre el seu director Sr. Bellveser, per les ajudes prestades als CRONISTES.

L´homenatge a les descrites institucions va culminar ambs altres homenatges íntims que, a continuación i en al mateix acte, se´ls va tributar a dos il-lustres CRONISTES: El que va ser destacat SECRETARI GENERAL, AMADOR GRIÑO, i el també va ser vicepresident de l´ASSOCIACIÓ, JOSÉ MARTÍ SORO. Ambdós homenatjats, semsiblement emocionants, van rebre sengles plaques en record de l´acte de mans del nostre PRESIDENT.

Igualment va tindre lloc, en la susdita primera jornada, l´ASSEMBLEA GENERAL DE L´ASSOCIACIÓ, en el curs de la qual van ser triats, per als càrrecs que s´indiquen, els CRONISTES següents:

VICEPRESIDENT SEGON: JUAN MOLERES IBOR

VICESECRETARI SEGON: VICENTE VALLET PUERTA

VOCAL TERCER: JOSÉ MARTÍ CORONADO

VOCAL QUART: AMADEO CIVERA MARQUINO

VOCAL SISÈ: FRANCISCO SALA ANIORTE

VOCAL SETÉ: ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ, pel temps que resta de càrrec del difunt EMILIO LLUECA ÚBEDA, al qual secceix.

VOCAL NOVE: JOSÉ CARLES CASIMIRO CAMPOS

El segon dia va tindre per marc la vila de Chelva i, en eixa important población valenciana, vam ser rebuts per l´alcalde i altres membres de la seua corporació municipal, pel CRONISTA OFICIAL JERÓNIMO TORRALBA i pel que ho és del VESCOMTAT DE CHELVA VICENTE VALLET. Vam celebrar la primera sessió de traball a l´ermita de la Santa Cruz, antigua mesquita magníficament restaurada per l´arquitecte, el qual és l´esmentat CRONISTA DE CHELVA. Després de recorrer diversos històrics barris, entre ells el de la jueria, així con distintes ermites, es va visitar el magnífic temple arxiprestal i es va concloure la jornada, després d´un magnífic dinar de confraternitat, visitant, el santuari de Nuestra Señora del Remedio, patrona de la vila.

L´ultima jornada (diumenge 23 d´octubre), va ser dedicada a la volguda ciutat de Torrent, realizant, en arribar, una visita panorámica al “Nou Torrent”, l´Auditori, Parc Central, etc. En la Casa de Cultura vam ser rebuts pel regidor de cultura i altres membres de la seua corporació muncipal. Guiats pel seu CRONISTA OFICIAL, el nostre company JOSÉ ROYO, visitem l´Església de l´Assumpció, temple parroquial de gòtic tardà i elements renaixentistes, on contemplen la capella barroca de Pérez Castiel, amb un apostolat de Sariñena i el retaule de les Ánimes de Miguel Juan Porta, i el museu parroquial, amb importants objectes de culte; una Dolorosa de José Esteve Bonet, llenços de Ribalta, procedents de la capella del Rosari, etc. També visitem el “Museu de l´Horta Sud”, on el seu director, Adrià Besó, va explicar als CRONISTES el seu contingut de vertader interés.

Després de sessió de treball en la Casa de la Cultura, amb lectura de comunicacions, el CRONISTA OFICIAL DE TORRENT, el nostre col-lega JOSÉ ROYO, va pronunciar una notable conferencia sobre la Setmana Santa Torrentina, il-lustrat amb un interesant vídeo sobre esta celebraci´ó.

L´Excm. Ajuntament va oferir un dinar als assembleistes, esprés del qual, el nostre company i SECRETARI GENERAL DE L´ASSOCIACIÓ JOSÉ RAMÓN SANCHIS va donar una conferencia sobre la Torre-Castell de Torrent (s. XI-XX). En conclure, el TRESORER DE l´ASSOCIACIÓ JOSÉ L. DOMÉNECH ens doná el resultat de l´enquesta interessada als CRONISTES i el PRESIDENT MOMBLANCH, després de les conclusions proposades i aprovades, va donar per acabada la XXVIII ASSEMBLEA DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA. A continuación, i com estaba anunciat, es va efectuar una visita guiada a la referida Torre-Castell, on pogueren conéixer els assembleistes, després de les explicacions oferides, la importancia d´esta monumental torre, que és l´únic vestigi de les defenses medievals de la población.

Hem de destacar que, en el curs de la descrita ASSEMBLEA, va ser presentada la medalla amb cordó, confeccionada en plata por l´ASSOCIACIÓ, per a ser emprada en actes acadèmics i oficials. Nombrosos companys van adquirir la susdita medalla, que els va ser improsada pel nostre president en distints acts de la propia ASSEMBLEA.

També, en el curs del passat any 2010, es va efectuar una visita guiada, que sol-licitarem i en va ser oferida, per la Fundació “La Llum dels Imatges”, per als CRONISTES de la nostra ASSOCIACIÓ, que en nombre considerable van poder conéixer l´exposició que, davall el genèric títol “La Gòria del Barroc”, es va exposar an tres temples històrics de la nostra ciutat de València: Sant Esteve, Sant Martí i Sant Joan de la Creu (antic de Sant Andreu), esplèndidament restaurats per al esmentat esdeveniment.

La Fundació Bancaixa va oferir als CRONISTES de la nostra ASSOCIACIÓ una nova visita guiada a l´exposició dels Sorolles portants d´Amèrica, repetida abans de la seua devilució, i que va der ampliada amb altres pintures del nostre artista universal. Nombrosos col-legues van acudir-hi per a poder admirar la transcendent obra de Sorolla.

Van causar alta en la nostra ASSOCIACIÓ nous CRONISTES: D´ALMUSSAFES, CECILIO ALCARAZ ALBALADEJO; DE RAFELGUARRAF, VICENT SANCHIS MARTÍNEZ; DE SAX, VICENTE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ; DE LOS MONTESINOS, REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ; i DE CHERA, ANTONIO GARCÍA LACRUZ.

COm fet luctuós, tenim constancia de la defunció l´any 2010 del CRONISTA D´ALMUSSAFES, ANTONIO BENAVENT CALATAYUD, i D´ENGUERA, JOSÉ CHIRLAQUE GAYA. Que descansen en pau.

Com final d´esta extensa exposició, i complint amb una de les conclusions de la pasada ASSEMBLEA, hem promogut el viatge a la ciudad de Granada (musulmana i crisiana) i a la zona morisca de l´Alpujarra granadina, el programa de la qual en detall s´acompanya amb el present “CRONICÓ”.

Rebeu una salutació ben cordial del vostre amic i company.

Francisco de P. Momblanch García
President

Fuente: CRONICÓ, reviste de l´Associació de Cronistes Oficials del Regne de València. Any: 2011. Època: 11. Núm.: 40

Deixa un comentari